The Next Wave – fiskerikonferansen

Fundamentet til fremtidens fiskerinæring vil være den miljøvennlige og bærekraftige fangsten av verdens beste råstoff. Ved hjelp av ny teknologi og høy innovasjonstakt kommer næringen til å erobre stadig nye markeder. Og verdiene vil øke. Kom og se hvordan under The Next Wave 2019! Vi samler fiskerinæringen til en innholdsrik dag på Giske, med inspirerende, …

Åpen skytebane!

Hos Vigra og Valderøy Pistolklubb kan du få skyte med luftpistol disse åpne dagene i vinter. Mer info på https://www.vivapk.no/2018/12/apne-idrettshaller-og-gymsal-vinteren-2018-2019/

Åpen skytebane!

Hos Vigra og Valderøy Pistolklubb kan du få skyte med luftpistol disse åpne dagene i vinter. Mer info på https://www.vivapk.no/2018/12/apne-idrettshaller-og-gymsal-vinteren-2018-2019/

Åpen skytebane!

Hos Vigra og Valderøy Pistolklubb kan du få skyte med luftpistol disse åpne dagene i vinter. Mer info på https://www.vivapk.no/2018/12/apne-idrettshaller-og-gymsal-vinteren-2018-2019/

Åpen skytebane!

Hos Vigra og Valderøy Pistolklubb kan du få skyte med luftpistol disse åpne dagene i vinter. Mer info på https://www.vivapk.no/2018/12/apne-idrettshaller-og-gymsal-vinteren-2018-2019/

Manual

Manual for registrering av hendelser Her er en brukermanual for hvordan du bidrar til innholdet på iGiske.no ved å registrere hendelser og ting som skjer. Det gjelder både arrangementer og fritidsaktiviteter (repeterende hendelser og engangshendelser). Ta kontakt dersom du får problemer med å legge inn noe. Her kan du registrere hendelser. (Skjemaet brukes også til å …