Manual

Manual for registrering av hendelser

Her er en brukermanual for hvordan du bidrar til innholdet på iGiske.no ved å registrere hendelser og ting som skjer. Det gjelder både arrangementer og fritidsaktiviteter (repeterende hendelser og engangshendelser).

Ta kontakt dersom du får problemer med å legge inn noe.

Her kan du registrere hendelser.

(Skjemaet brukes også til å sende inn endringer på ting som allerede ligger registrert i kalenderen vår. Da sender du inn skjemaet og skriver riktig tekst, tidspunkt, arrangør og sted, så vil vi oppdatere dette i databasen.)


1) Legg inn en tittel og beskrivelse for hendelsen.

Eksempler på tittel: “Konsert på Valderøy barneskule” (engangshendelse) eller “Gruppetrening med Gerd” (repeterende hendelse hver tirsdag).
Beskrivelse skal inneholde all relevant informasjon om det som skjer.

2) Velg dato og klokkeslett, og velg om det skal være repeterende hendelse.

Er det én hendelse én dag, så velger du samme start- og sluttdato. Pass på å legge inn korrekt klokkeslett for start og slutt. (Det holder med omtrentlig slutt-tidspunkt). Sett kryss dersom dette er en heldagshendelse (sjelden aktuelt).

Gå videre til punkt 4 dersom dette er en engangshendelse.
Dersom det er repeterende hendelse: Klikk “Schedule multiple events” og gå til punkt 3.

3) Sett opp repeterende hendelse.

Her velger du hvorvidt hendelsen er repeterende daglig, ukentlig, månedlig eller årlig. “Hver 1” betyr IKKE den 1. i hver måned, men hver dag eller hver uke (alt ettersom hva du velger). Skal du ha en hendelse annenhver dag eller annenhver uke, så velger du “Hver 2” som betyr annenhver dag eller annenhver uke. Kontakt oss gjerne hvis dette blir vanskelig.

Du kan velge samme tidspunkt eller nytt tidspunkt. Gå til punkt 4.

4) Velg bilde.

Her kan du velge å sette inn et bilde til hendelsen.

5) Velg hendelseskategori(er).

Her skal du velge minst én hendelseskategori.
– Klikk på feltet og vent til det kommer opp en forhåndsdefinert liste.
– Velg øy under henholdsvis “Arrangementer” eller “Fritidsaktiviteter”.
– Klikk i feltet for å legge til flere kategorier som passer til hendelsen (hobby, idrett og så videre).

6) Velg sted/lokale.

– Klikk på boksen for å få opp liste.
– Velg stedet/lokalet hendelsen skal foregå.

Finnes ikke stedet/lokalet i listen? Kontakt oss!

7) Velg arrangør.

Klikk for å få opp listen, og velg arrangør.

Finnes ikke arrangøren i listen? Kontakt oss!

8) Skriv inn en nettside for hendelsen.

Dersom du har en nettside eller Facebook-side knyttet til hendelsen, så kan du skrive inn adressen her. Adressen må begynne med http://

9) Velg målgruppe og skriv inn kontaktperson.

– Velg målgruppe for hendelsen (obligatorisk).
– Skriv inn eventuell kontaktperson (frivillig).

10) Skriv inn pris.

Hvis hendelsen koster penger: Skriv inn prisen. La ellers feltet stå blankt.

11) Sett kryss på antispam og send inn.

Antispamsjekken må krysses av. Så klikker du “Send inn”, og hendelsen blir sendt inn til oss for publisering.